Artikel

PENERIMA SATYA LENCANA KARYA SATYA DI KABUPATEN TANGGAMUS

    Dibaca 118 kali

 

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

 

P E T I K A N

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 92/TK/TAHUN 2016

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

 

Menimbang          :                                            -dst-

Mengingat            :                                            -dst-

Memperhatikan     :                                            -dst-

MEMUTUSKAN      :

Menetapkan         :

PERTAMA            :  Menganugerahkan Tanda Kehormatan ”SATYA LANCANA KARYA SATYA” kepada mereka yang nama, pangkat dan jabatannya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, sebagai penghargaan kepada PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus menerus paling singkat 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, atau 30 (tiga puluh) tahun.

 

KEDUA                 :  Keputusan Presiden RI ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

 

                                 SALINAN                        -dst-

 

                                 PETIKAN   Keputusan Presiden RI ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

 

 

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal  09 November 2016

 

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

 

 

Ttd

 

 

JOKO WIDODO

 

  LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN PRESIDEN RI
  NOMOR 92/TK/TAHUN 2016
     
NO NAMA KETERANGAN
NIP
1 2 3
1 DARLIK, S.Pd.SD
NIP. 196103031980102001
No 1 s/d 30 diberi penghargaan satyalancana karya satya 30 tahun
2 SURIPTO
NIP.196112101986031012

 
3 SITI MUTMAINAH, A.Ma.Pd.
NIP.196311111985122003
 
4 WIYATI, A.Ma.Pd.
NIP.196007141982032004
 
5 SUPARMAN, A.Ma.Pd.
NIP.196011101983031016
 
6 SRI HANDAYANI, A.Ma.Pd.
NIP.196412181984032001
 
7 SUMISIH, S.Pd.
NIP.196007051984032004
 
8 RANTI ASIH, A.Ma.Pd.
NIP.196409211986032013

 
9 ERNA YURLAILA, A.Ma.Pd.
NIP.196402151985032006

 
10 SUTARMIN, A.Ma.Pd.
NIP.196305281986031004
 
11 JUAIRIAH
NIP.196605121986032003
 
12 WIDODO, S.Pd.SD
NIP.196504011986031018
 
13 ELIARISVA, A.Ma.Pd.
NIP.196502061986012002
 
14 LAINAH, A.Ma.Pd.
NIP.195908151982032009

 
15 AMIR HAMZAH, A.Ma.Pd.
NIP.195808101982031002

 
16 KHODIJAH
NIP.195909091979102004

 
17 KASIHONO, A.Ma.Pd
NIP.195904151982031011
 
18 MARLIYAH, A.Ma.Pd.
NIP.196212041986032002
 
19 DARLINA, A.Ma.Pd.
NIP.196412011985032006
 
20 MURNIAH, A.Ma.Pd.
NIP.196312061985032004
 
21 WAGIMAN, S.Pd.
NIP.196207211985031005
 
22 ZAENAL ABIDIN, S.Pd.
NIP.196303121984031005
 
23 MUHID ABROR
NIP.196305261986031004
 
24 TURIYAH, A.Ma.Pd.
NIP.196009071983032003
 
25 MARYAM IRYANI, A.Ma.Pd.
NIP.195903011980102002
 
26 RUSWANTOYO, A.Ma.Pd.
NIP.196002011980101001
 
     
     
27 TUKINAH, A.Ma.Pd.
NIP.196007011983032006
 
28 SUMIARTO, A.Ma.Pd.
NIP.196301021986031012
 
29 SUPRIYONO, A.Ma.Pd.
NIP.196011021982031006
 
30 NURHAYATIN., A.Ma.Pd.
NIP.196304261986032005
 
31 ASWANTO, S.Pd.
NIP 196301091989101002
No 31 s/d 40 diberi penghargaan satyalancana karya satya 20 tahun
32 SRI MULYANTO
NIP 196102201991021001

 
33 SRI BUGININGSIH, A.Md.Pd.
NIP 196504211991032005
 
34 ROSIDAH PUJIASTUTI, S.Pd.
NIP 197201131995012001
 
35 SUSILAWATI, A.Ma.Pd.
NIP 196408291986012001
 
36 SANIJA
NIP. 196204131988071001
 
37 AHMADI, A.Ma.Pd
NIP. 196508021988071001
 
38 AGUS RAHMANTO, S.Pd
NIP. 197008261993081001
 
39 SITI MUNJAIYAH, A.Ma.Pd
NIP. 197011041993082001
 
40 HARIS AGUS ISTANTO, S.Pd
NIP. 197408021996021001
 
41 TARMINI, S.Pd.I
NIP. 196903022007012035
No 41 s/d 50 diberi penghargaan satyalancana karya satya 10 tahun
42 SITI NASBAH, S.Pd.SD
NIP. 197005032005012013
 
43 KURMANTO, S.Pd.I
NIP. 197107142006041012
 
44 RUSLAN, S.Pd.SD
NIP. 196901061999031003
 
45 MARJUKI, S.Pd.SD
NIP. 197204112006041012
 
46 SUWARSIH, S.PD.SD
NIP. 197808082005012007
 
47 NURHAYATI, S.Pd.SD
NIP. 198208052006042006
 
48 MURHAYANI, S.Pd.SD
NIP.196606072005012008
 
49 WAHYUDI, S.PD
NIP. 197710272006041008
 
50 SUSMAIDA, S.PD.SD
NIP. 197708072005012010